Lena Böhm klettert Fingerfood (10-) an der Kuhkirchner Wand im Wiesenttal
Lena Böhm klettert Fingerfood (10-) an der Kuhkirchner Wand im Wiesenttal
Das Felsschild am Wandfuß der Kuhkirchner Wand in Loch
Lena Böhm klettert Fingerfood (10-) an der Kuhkirchner Wand im Wiesenttal
Ein Blick auf Fingerfood (10-) an der Kuhkirchner Wand im Wiesenttal
Lena Böhm klettert Fingerfood (10-) an der Kuhkirchner Wand im Wiesenttal